2020-09-08 09:21:58

Organizacija nastave od 10. rujna 2020. godine

Postovane/postovani!

Sukladno prethodnoj suglasnosti za skraćenje nastavnog sata na 40 minuta Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 602-02/20-06/00529, URBROJ: 533-05-20-0002 od 3. rujna 2020. godine od četvrtka, 10. rujna 2020. godine nastavni sat će trajati 40 minuta.
Organizacija nastave od četvrtka, 10. rujna 2020. godine:

  7:45   početak nastave za starije razrede i produženi boravak

  8:30   početak nastave za mlađe razrede

12:25   7. ili 0. sat (samo 7. i 8. razredi)

13:15   početak nastave za starije razrede

14:00   početak nastave za mlađe razrede


Organizacija nastave od 10. rujna 2020. godine 


Osnovna škola Šćitarjevo